Poistenie podnikateľov

Podnikanie je spojené s množstvom rizík, na ktoré sa nevyplatí čakať, ale treba sa na ne vopred pripraviť. Poistenie síce vašu podnikateľskú činnosť neochráni pred nepríjelmnými situáciami, ale pomože zmierniť ich dopad a finančné následky. 

Poistenie pre podnikateľov sa týka najmä týchto druhov poistenia:

  • poistenie nehnuteľností ,
  • poistenie hnuteľných vecí a zásob,
  • poistenie prerušenia prevádzky,
  • poistenie strojov a strojných zariadení,
  • flotilové poistenie vozidiel,
  • poistenie elektronických zariadení,
  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.