Podnikanie a poistenie nehnuteľnosti

Popíšte čo možno najpodrobnejšie Vašu požiadavku, aby sa Vám ponúklo čo najkvalitnejšie riešenie.
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

K čomu slúži poistenie nehnuteľnosti 

Poistenie nehnuteľnosti by malo byť základnou súčasťou poistného balíka každej firmy. Tento druh poistenia zabezpečí finančné prostriedky na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti. Zahŕňa poistenie budov, akými sú obchody, obchodné domy, garážové domy, administratívne budovy, výrobné haly, dielne, sklady, ale tiež vedľajšie a pomocné stavby alebo stavebné súčasti - oplotenie, vonkajšie plochy a iné. 

Poisťovne pri uzatváraní poistenia tiež posudzujú, za akým účelom nehnuteľnosť užívate, či len na podnikanie alebo i na inú činnosť. Niektoré poisťovne nechcú poistiť nehnuteľnosť, ktoré sa okrem podnikania využívajú zároveň i na bývanie, prípadne do zmluvy zakomponujú klauzulu, že ak nehnuteľnosť preukázateľne slúži aj na iné účely ako podnikateľská činnosť, nevzťahuje sa na takúto nehnuteľnosť poistné krytie v prípade vzniku poistnej udalosti. Iné poisťovne naopak nemajú s týmto problém a poistia budovu či v nej podnikáte alebo aj bývate. Poistenie chráni nehnuteľnosť pred celým radom rizík.

Najčastejšie sa dojednávajú nasledovné riziká:

  • požiar,
  • výbuch,
  • povodeň, záplava,
  • víchrica, krupobitie,
  • zosuv pôdy,
  • voda z vodovodných zariadení
  • krádež,
  • vandalizmus.