Kto sme?

Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. (predtým Marek Vitkovský V-Consulting; reg. č. 87731) vznikla dňa 07.09.2013 na základe zápisu v OR SR v oddieli Sro pod číslom vložky 35030/N. 

Naším cieľom je poskytovať klientom pomoc pri rôznych administratívnych činnostiach, zabezpečovať spracovanie údajov a tak odbremeniť našich klientov od činností, ktoré im zaberajú veľa času. 


Na základe spolupráce s našim zmluvným partnerom FINGO.SK s. r. o., ktorý je samostatným finančným agentom registrovaným v NBS pod číslom 215683, poskytujeme aj finančné služby ako podriadený finančný agent pod číslom 240408.

Finančným službám sa venujeme už od roku 2006.

Produkty doporučujeme iba na základe potrieb a želania klientov. Poskytujeme finančné sprostredkovanie a v istom význame i samotné poradenstvo fyzickým aj právnickým osobám. Pre našich klientov sme schopní zabezpečiť všetky finančné služby; hypotéky, sporenie, investície, cez drobné poistky až pre poistenie veľkých priemyselných komplexov.

Našimi partnermi sú všetky významné inštitúcie, čo nám umožňuje ponúkať vždy najlepšie riešenie na trhu. Čo klienti finančnou analýzou získajú? Odporúčania, ako zostaviť portfólio, aby z neho mali maximálny úžitok.

Tým získajú významnú úsporu nielen peňazí, ale aj času. Každé finančné plánovanie počíta s budúcim vývojom, preto je samozrejmosťou aj zabezpečenie dlhodobého servisu.

Spolupracujeme s nižšie uvedenými poisťovňami. 

Poisťovne:

 • Agra poisťovňa
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ASTRA poisťovňa, a.s.
 • AXA životní pojišťovna, a.s.
 • Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG
 • Europäische Reiseversicherung AG
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
 • ING Životná poisťovňa a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s. VIG
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG
 • MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poist’ovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.