MAJETOK

Poistenie majetku je rovnako dôležité nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre občanov. Snažíme sa chrániť svoj majetok pred náhodnými rizikami, ako napríklad prírodné riziká, či vandalizmus. Poistenie domu, bytu, rekreačnej chaty je možné riešiť dvomi základnými poisteniami - poistenie majetku, resp. poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.