Poisteie domácnosti

Čo je poistenie domácnosti

Vytvárame si svoj domov a zariaďujeme si ho tak, aby sme sa v ňom cítili príjemne. Poistenie domácnosti prináša pocit istoty pred nečakanými situáciami, ako napríklad požiar , krádež, vandalizmus, voda z klimatizácií, radiátorov, alebo škody, ktoré spôsobíme svojim susedom. Chráňte zariadenie vašej domácnosti kvalitným poistením.

Poistenie domácnosti sa viaže na vnútorný majetok, ktorý tvorí zariadenie domu, bytu, rekreačnej chaty, nachádza sa v jeho interiéry a slúži na uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Predstavuje značne široký druh poistenia s rôznymi nadštandarnými pripoisteniami, balíkmi a ponuka zo strany poisťovní je rozmanitá v snahe, čo najviac uspokojiť želania a potreby klienta. 

Každá domácnosť je špecifická a špecifické sú aj požiadavky na predmety na poistenia. Niektoré predmety nachádzajúce sa v domácnosti sú cennejšie ako iné, čo musí byť osobitne zohľadnené v poistnej zmluve a pripoistené na vyššiu sumu. Dnes sa dá prakticky poistiť už čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu záleží od vôle a možností klienta, koľko je ochotný zaplatiť. Poistené sú len predmety, veci, ku ktorým má poistený preukazateľné vlastnícke alebo užívacie právo

Spravidla sa poisťujú cenininy, elektonika, zberateľské, historické predmety, zbierky, technika, nábytok a iné. 

Riziká kryté poistením domácnosti

 • požiar, výbuch, blesk, zrútenie lietadla
 • víchrica, krupobitie (ľadovec)
 • ťarcha snehu, zosuv lavíny, námrazy
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 
 • povodeň, záplava
 • zemetrasenie
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • zadymenie

 

 • nadzvuková vlna
 • zadymenie
 • náraz vozidla
 • odcudzenie, vandalizmus, krádež vlámaním, lúpež
 • voda z vodovodného potrubia

Uzatvorenie poistenia domacnosti

Pri uzatváraní poistenia domácnosti je dôležité špecifikovať rozsah poistného krytia, hodnotu predmetov poistenia a riziká, ktorých sa poistenie týka. Zvláštnu opatrnosť treba tiež venovať zmluvným podmienkam, aby sa predchádzalo situáciam bežným z praxe, kedy majiteľ myslí iné ako myslí poisťovňa. Na tieto nedorozumenia potom spravidla doplatí majiteľ. 

Poistná zmluva by mala byť vo všeobecnosti nastavená tak, aby pokryla všetky vaše požiadavky a boli v nej zadefinované zmluvné podmienky šité pre vás na mieru. Cena poistenia by mala byť primeraná, rozumne nastavená na základe hodnoty majetku, ktorý chcete poistiť. Nemala by byť príliš nízka, aby nevzniklo podpoistenie - kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Teda platíte málo, ale v prípade vzniku poistnej udalosti vám poisťovňa aj málo zaplatí. Opačným nežiadúcim javom je nadpoistenie - kedy je poistná suma vyššia ako poistná hodnota, čiže platíte zbytočne veľa vzhľadom k hodnote majetku. 

Ak potrebujete poistiť domácnosť, alebo si chcete preveriť, či poistná suma, ktorú platíte je optimálna, vyplňte náš formulár a budeme vás kontaktovať.