Poistenie bytu

Poistite si bývanie 

Ak sa rozhodnete poistiť svoj byt, ponúkajú sa hneď dve riešenia, ako ochrániť svoj majetok pred živelnými udalosťami, krádežou, alebo bežným vytopením od suseda, a to poistenie majetku, resp. poistenie nehnuteľnostipoistenie domácnosti. Nájomníci bytových jednotiek častokrát platia aj za tzv. poistenie bytového domu. Ako si teda vybrať správne poistenie a neplatiť pritom zbytočne? Poradíme vám. 

Poistenie bytu, domácnosti alebo bytového domu?

Majitelia bytov častokrát platia poistenie bytového domu. Toto poistenie sa však vo všeobecnosti vzťahuje na vonkajšie časti budovy, spoločné priestory a  stavebné súčasti ako výťah, kotol, osvetlenie. Neznamená to však, že automaticky sú chránené aj jednotlivé byty, i keď je možné poistnú zmluvu rozšíriť aj o ochranu jednotlivých bytových jednotiek a vymedziť presné poistné rizika, ktorých sa ma zmluva týkať. 

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na trvalo obývaný byt, alebo dom v osobnom vlastníctve a môže sa sem zahrnúť aj poistenie stavebných súčastí, napr. garáž, alebo pivnica, ktoré prislúchajú k bytu, domu. Patria sem časti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovy, sú pevne zabudované alebo pevne spojené, napr. okná, dvere, markízy, žalúzie, dlažba, podlaha, maľovka a iné. Poistenie kryje aj technické vybavenie - rozvody elektriny, plynu, kúrenie, klimatizácia, kanalizácia, kamerový systém, zabezpečovacie systémy. 

Poistenie domácnosti sa viaže na hnuteľný majetok, čiže zariadenie bytu alebo domu. Viac o poistení domácnosti sa dočítate tu

Neplaťte za poistenie zbytočne veľa

Pri uzatváraní poistnej zmluvy je najdôležitejším krokom správne oceniť majetok, ktorý je predmetom poistenia, nastaviť rozumnú poistnú sumu a riziká poistného krytia. Častou chybou sú aj neaktuálne poistenia, ktoré boli uzatvorené v minulosti a medzitým sa cena majetku zhodnotila, čiže len platíte, ale vaša poistka by vám poistnú škodu dostatočne nepokryla. 
V prípade, že platíte poistenie bytového domu, je možné do zmluvy zakomponovať aj poistenie bytu. Museli by však súhlasiť všetci nájomníci budovy. Ak už máte poistený bytový dom, riešením môže byť dodatočné poistenie domácnosti. 

Stávajú sa tiež prípady, kedy má majiteľ nehnuteľnosti uzatvorených viacero poistení majetku naraz v rôznych poisťovniach, ktoré sa navzájom kryjú a teda platí  za tú istú vec opakovane. Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať výhodné, ak by skutočne došlo v danej veci k poistnej udalosti. Poisťovne však nič nenechávajú na náhodu a majú takéto "možnosti" veľmi dobre ošetrené a škodu vám preplatia len raz, alebo pomernou časťou z obidvoch poisťovní do výšky škody. NIe je možné nárokovať si preplatenie plnej sumy z obidvoch poistiek. 

Chcete poistiť váš byt? Zistiť, či neplatíte zbytočne vysokú poistku, či sa vám nekryjú poistné zmluvy, či máte správne nastavené poistné riziká? Vyplňte náš formulár a budeme vás kontaktovať.