Postenie chaty

Oplatí sa poistiť chatu či chalupu?

Rekreačné budovy - chaty a chalupy poskytujú vytúžený relax po náročnom pracovnom týždni alebo počas prázdnin. Vybavenie chalúp a chát je o čosi skromnejšie ako vybavenie bytov a domov. Napriek tomu predstavujú hodnotný majetok, ktorý by mal byť chránený pred neočakávanými a nežiadúcimi udalosťami. 

Chaty a chalupy sa najčastejšie nachádzajú na miestach v blízkosti prírody, kde je spravidla obmedzený pohyb ľudí a keďže nebývajú svojimi majiteľmi obývané pravidelne, väčšinu času sú prakticky bez dozoru. To dáva príležitosť zlodejom, ale aj prírodným živlom. Okrem voľby vhodných dverí, okien, mreží a oplotenia z hľadiska bezpečnosti a zabezpečovacích systémov by malo byť súčasťou ochrany aj poistenie. Cieľom poistenia je chrániť vašu chatu, chalupu, vedľajšie stavby, budovy alebo stavebné materiály a mechanizmy, ale aj vnútorné vybavenie. 

Predmety poistenia 

Poistenie rekreačných budov patrí do poistenia nehnuteľností a kryje riziko na majetku ako je:

 • chata - objekt pre účely sezónnej rekreácie
 • chalupa - staré rodinné domy na vidieku využívané na rekreáciu 
 • vedľajšia stavba a budova
 • stavebný materiál a mechanizmy

Podmienky poistenia sa u rôznych poisťovní líšia. NIektoré napr. vyžadujú,  že nehnuteľnosť na rekreačné účely musí byť obývaná aspoň 270 dní v roku a nesmie byť schátraná. Taktiež poisťovňa môže odmietnúť poistiť cenné predmety a drahšie predmety práve z dôvodu, že ide o nehnuteľnosť, ktorá nie je obývaná pravidelne. Pri víkendových chalupách a chatá nie je možné uzatvoriť ani dodatočné pripoistenie, ktoré by sa týkalo cenných predmetov ako sú obrazy, sochy, šperky. Problém by mohol nastať aj v prípadoch, ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti alebo rizikovej oblasti napr. z hľadiska zosuvu pôdy alebo inej živelnej pohromy. Pred samotným uzatvorením zmluvy sa podrobne informujte, čo všetko do poistenia spadá a ktoré riziká sú kryté. 

Poistné riziká, pred ktorými by mala byť chalupa alebo chata chránená:

 • požiar, výbuch, blesk, zrútenie lietadla
 • víchrica, krupobitie (ľadovec)
 • ťarcha snehu, zosuv lavíny, námrazy
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 
 • povodeň, záplava
 • zemetrasenie
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • zadymenie
 • náraz vozidla
 • odcudzenie, vandalizmus, krádež vlámaním, lúpež
 • voda z vodovodného potrubia

Cena poistenia chaty a chalupy

Častou chybou pri poistení rekreačných budov - chaty, chalupy, alebo aj pri poistení ostatného nehnuteľného majetku - domy, byty, budovy je nesprávne nastavená poistná suma. V dôsledku toho môžu vzniknúť dve neželané situácie, na ktoré doplatí majiteľ nehnuteľnosti. Ak je poistná suma nastavená príliš nízko, v prípade poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ktoré bude nižšie ako vzniknutá výška škody. Vznikne tzv. podpoistenie. Opačný efekt je, keď platíte príliš vysoké sumy poistného, ktoré nezodpovedajú adekvátnej hodnote nehnuteľnosti a ak nastane poistná udalosť, poistné plnenie bude zodpovedať len skutočnej výške škody.Vzniká tzv. nadpoistenie. Správne nastavená výška poistného by mala byť taká, ktorá napríklad pri totálnom zničení nehnuteľnosti pokryje náklady na vybudovanie novej chalupy či chaty v pôvodnom rozsahu a kvalite.