SEBA A RODINU

Pre každého z nás je dôležité chrániť svoj život a zdravie. Správne zvolené poistenie vám umožní postarať sa o seba a svoju rodinu v prípadoch, keď je to nevyhnutné. Pred tým, ako si zvolíte konkrétny typ poistenia, je dôležité aby ste vedeli, ktoré riziká sú pre vás prioritné.

Výpadok príjmu – ste schopný vysporiadať sa s dlhodobým výpadkom príjmu?

Zachovanie štandardu – ostane zachovaný štandard vašej  rodiny aj v prípade, 
ak stratíte príjem následkom nečakanej udalosti, ako napríklad havária, úraz, invalidita?

Domov – ste zabezpečený pre prípad, že nebude schopný platiť hypotéku? 

Starostlivosť v chorobe  - je pre vás dôležité, aká zdravotná starostlivosť vám bude poskytnutá?