Úrazové poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Na čo slúži úrazové poistenie

Úrazové poistenie je poistný produkt, ktorý kryje riziko úrazu. Pred samotným úrazom vás síce neochráni, ale pomáha zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli v jeho dôsledku vzniknúť. 

Je možné ho uzatvoriť spolu s kapitálovým, rizikovým a investičným životným poistením, ale i samostatne. Dobrým riešením je napr. u detí alebo starších ľudí, u ktorých je zvýšené riziko vzniku úrazu. Často využívaným produktom je komplexné poistenie celej rodiny. 

Výhody úrazového poistenia

Úrazy na nás číhajú kdekoľvek - pracovné úrazy, úrazy pri športe, úrazy z nedbanlivosti. Tak, ako máme poistený svoj majetok, malo by nám niekoľkonásobne viac záležať na poistení seba samého a svojich blízkych. 

Výhody úrazového poistenia sú najmä tieto:

  • pomáha vykryť finančnú situáciu v čase poklesu príjmu v dôsledku úrazu
  • finančné prostriedky z poistného plnenia môžu byť použité na zdravotnú starostlivosť po úraze, regeneráciu, rehabilitáciu, nákup zdravotných pomôcok a liekov
  • úrazové poistenie pomôže zabezpečiť dosiahnutý životný štandard 

Typy úrazového poistenia:

  • smrť úrazom,
  • trvalé následky,
  • denné odškodné pri úraze,
  • telesné poškodenie pri úraze,
  • pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

 

Je to druh poistenia, ktorý sa dá uzavrieť aj na kratšiu dobu - napr. skupinové poistenie detí na školskom výlete alebo špecifické situácie - poistenie pri športe.