Krátkodobé poistenie

Kedy uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie

Na vašej ceste do zahraničia, či už za účelom turistiky alebo pracovnej cesty, by vás malo sprevádzať cestovné poistenie. Keďže v každej krajine je iný zdravotnický systém a ošetrenia sú spravidla mnohonásobne drahšie ako na Slovensku, môže sa ľahko stať, že i bežný lekársky úkon by vás vyšiel drahšie ako celý pobyt v zahraničí. Zdravotnícke zariadenia v zahraničí navyše vyžadujú platbu za ošetrenie uhradiť hneď na mieste, čo by mohlo byť pre cestovateľa bez poistenia finančne neúnosné, dokonca likvidačné.  

Aby ste sa vyvarovali týmto nepríjemný situáciam, ktoré by vám mohli pokaziť váš pobyt, mali by ste ešte pred cestou uzatvoriť cestovné poistenie. Cestovné poistenie kryje náklady na ošetrenie, liečbu a hospitalizáciu v zahraničíí, ktoré poisťovňa prepláca v plnej výške.  

Najčastejšie sa uzatvárajú 2 typy cestovné poistenia, z hľadiska časového horizontu, a to krátkodobé poistenie a celoročné poistenie. 

Krátkodobé cestovné poistenie 

Zvykne sa uzatvárať pri dovolenkách a pracovných cestách, ktoré trvajú niekoľko dní až týždňov, spravidla 1 - 90 dní. Ponuka sa líši v závislosti od poisťovne a tiež potrieb klienta. Možno si vybrať z rôznych výhodných balíkov, podľa toho či cestujete sám, alebo chcete poistiť celú rodinu pri ceste na dovolenku, alebo dokonca väčšiu skupinu ľudí. 

Celoročné cestovné poistenie

Celoročné poistenie je určené primárne ľuďom, ktorí dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí. Viac sa o tomto type poistenia dočítate tu

 

Pri uzatvárani zmluvy si nezabudnite dobre preštudovať rozsah poistného krytia a tiež poistné riziká. 

Riziká kryté pri cestovnom poistení

  • úraz
  • asistenčné služby
  • liečebné náklady
  • pátranie a záchrana
  • poistenie zodpovednosti
  • batožina
  • storno poplatky
  • poistenie pre prípad prerušenia cesty
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu