Celoročné poistenie

Kedy uzatvoriť celoročné cestovné poistenie

Ľudia, ktorí sa rozhodli dlhodobo žiť, študovať alebo pracovať v zahraničí alebo často cestujú po svete za turistikou, mali by byť chránený cestovným poistením s celoročnou platnosťou. Celoročné cestovné poistenie sa oplatí uzatvoriť vtedy, ak váš pobyt v zahraničí trvá dlhšie ako 90 dní alebo cestujete často. 

Cestovné poistenie vám poskytne ochranu na vašich cestách v prípadoch, ak by vás zastihli zdravotné komplikácie, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie, liečbu, alebo hospitalizáciu. Keďže v mnohých zdravotníckych zariadeniach v Európe a vo svete sú lekárske úkony značne predražené a sumy sa šplhajú rádovo v tisíckach EUR i za to najbežnejšie ošetrenie, mohlo by byť pre vás ošetrenie bez cestovného poistenia finančne náročné, v niektorých prípadoch dokonca likvidačné. 

Ak máte uzatvorené cestovné poistenie s dobre nastaveným rozsahom poistného krytia, nemusíte sa ničoho  obávať. Poisťovňa totiž preplatí náklady spojené s liečbou za vás. 

Celoročné cestovné poistenie sa uzatvára väčšinou na obdobie 12 mesiac, ale môže sa aj na viac rokov podľa požiadaviek klienta. Možno ho rozšíriť o pripoistenia ako poistenie batožiny, úrazové poistenie, asistenčné služby a iné.

Slúži na krytie nasledovných rizík či nákladov podľa vášho výberu:

  • úraz,
  • asistenčné služby,
  • liečebné náklady,
  • pátranie a záchrana,
  • poistenie zodpovednosti,
  • batožina,
  • storno poplatky,
  • poistenie pre prípad prerušenia cesty,
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Môže ho získať každý na základe vyžiadania od svojej poisťovne, v ktorej si platí zdravotné poistenie. Preukaz mu zabezpečí nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie za rovnakú cenu ako v krajine trvalého pobytu. Zdravotná starostlivosť však môže byť poskytnutá iba v štátnych zdravotnických zariadeniach. Európsky preukaz však nenahrádza klasické cestové poistenie, ktoré pokrýva viac služieb.