Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie - PZP / Zákonná poistka

Povinnosťou každého vodiča danou zákonom je mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), nazývané aj zákonná poistka. Povinné zmluvné poistenie chráni vodiča poisteného auta a zabezpečuje úhradu prípadnej škody, ktorá vznikne prevádzkou jeho motorového vozidla. V prípade, že vodič spôsobí dopravnú nehodu a má platné povinné zmluvné poistenie, poisťovnňa, v ktorej je PZP uzavreté, preplatí všetky finančné náklady (v rámci limitu poistného krytia dojednaného v poistnej zmluve) na pokrytie škody spôsobenej iným osobám. 

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. pre každého majiteľa či držiteľa motorového vozidla. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti hrozí pokuta.V prípade, že vlastník motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie a spôsobí svojim vozidlom škodu na majetku alebo zdraví inej osobe, musí všetky finančné náklady, ktoré tým vzniknú pokryť sám. 

Ceny povinného zmluvného poistenia

Ceny PZP sa z roka na rok menia. Spravidla poisťovne upravujú ceny vždy ku koncu roka na nasledujúce obdobie a je len na vás vybrať si najlacnejšie povinné zmluvné poistenie. Poisťovne majú na svojich stránkach bežne k dispozícii online kalkulačky, kde pri zadaní parametrov vášho vozidla veľmi rýchlo zistíte, koľko by ste zaplatili za povinné zmluvné poistenie v danej poisťovni. Častokrát je uzatvorenie zmluvy cez internet výhodnejšie, ako pri návšteve samotnej pobočky. I tu si však treba dať pozor, či cena, ktorú vám ukazuje online kalkulačka je konečná a neskrývajú sa za ňou skryté poplatky, prípadne nevýhodné zmluvné podmienky. 

Nestrácajte čas a energiu preverovaním a rátaním cenových ponúk od všetkých poisťovní. Obráťte sa na nás a my pre vás nájdeme najlacnejšiu cenu za povinné zmluvné poistenie dostupnú na trhu. Stačí vyplniť uvedený formulár a my vám obratom zašleme cenovú ponuku. Nečakajte a zistite, či môžete za zákonnú poistku platiť menej. 

Povinné zmluvné poistenie - výpoveď

Poistná zmluva sa vypovedá ku koncu poistného obdobia a je potrebné ju doručiť súčasnému poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Najneskôr v tento deň musí byť už i doručená do príslušnej poisťovne. 

Povinné zmluvné poistenie - platnosť

Každý držiteľ motorového vozidla je povinný zo zákona uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Účinnosť nadobúda dňom uvedeným na právoplatne uzatvorenej poistnej zmluve. Poistná zmluva sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou jedného roka. Poisťovne každoročne zasielajú svojim klientom výzvu na úhradu PZP na nasledujúci rok. V prípade neuhradenia poistného v stanovenej lehote, automaticky zmluva zaniká a vozidlo viac nie je kryté PZP a v prípade vzniku škody nie je poisťovňa povinná uhradiť vzniknuté náklady. Škoda je v plnom rozsahu vymáhaná od vinníka nehody. 

Biela karta / Zelená karta

Vodič motorového vozidla je pri cestnej kontrole povinný preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení povinného zmluvného poistenia

Ako hodnoverný doklad o uzatvorení PZP slúži Biela karta. Sú v nej uvedené: údaje o držiteľovi vozidla, údaje o vozidle, zmluvná poisťovňa, doba trvania povinného zmluvného poistenia. Biela karta je zaslaná poštou na adresu poistníka spolu so zelonou kartou. Biela karta slúži ako doklad pre územie Slovenskej republiky a zelená karta pre zahraničné krajiny na nej uvedené. 

Doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia nemôže slúžiť ako hodnoverný doklad, pretože neobsahuje všetky potrebné údaje. Ak je však PZP nezaplatené, neplatičom hrozí pokuta až do výšky 3 320 EUR.