Poistenie sedadiel

Poistník vozidla:
IČO:
Druh vozidla
Miest na sedenie
Začiatok poistenia
Limit poistného krytia

Meno a priezvisko:
Tel. kontakt:
E-mail:
Bydlisko (PSČ):

Limit poistného krytia

Variant IVariant IIVariant IIIVariant IVVariant V
Poistenie úrazu s následkom smrti70 000.00 EUR35 000.00 EUR25 000.00 EUR20 000.00 EUR15 000.00 EUR
Trvalá invalidita následkom úrazu70 000.00 EUR35 000.00 EUR25 000.00 EUR20 000.00 EUR15 000.00 EUR
Poistenie zlomenín3 500.00 EUR2 000.00 EUR1 500.00 EUR1 000.00 EUR800.00 EUR
Poistenie pre prípad úrazu popáleninami3 500.00 EUR2 000.00 EUR1 500.00 EUR1 000.00 EUR800.00 EUR
Poistenie denného odškodnenia v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici s franšízou 3 dni35.00 EUR20.00 EUR15.00 EUR10.00 EUR8.00 EUR
Doba poistenia1 rok1 rok1 rok1 rok1 rok

Poistenie sedadiel

Poistenie sedadiel je produktom, ktorý chráni životy osôb vo vozidle. Uzatvorením tohto poistenia získate poistnú ochranu pre seba a svojich pasažierov.

Toto poistenie je veľmi užitočné, ak motorové vozidlo vedie striedavo viacero vodičov, napr. manželia alebo rodinní príslušníci. Ak je  motorové vozidlo vo vlastníctve  firmy, môžu to byť rôzni zamestnanci. Poistenie sa vzťahuje na vozidlo a teda na kohokoľvek, kto sedí vo vozidle. Predmetom poistenia sú všetky sedadlá v motorovom vozidle podľa technického preukazu. Pre dojednanie poistenia nie je podmienkou, aby bolo vozidlo vo vašom vlastníctve a v aute nemusí byť prítomný ani majiteľ vozidla. Nie je dôležité či ste pravidelný vodič alebo len spolujazdec a jazdíte dlhé trasy alebo sadáte za volant len raz za čas. Riziko možného úrazu v motorovom vozidle to vôbec neovplyvňuje.

Poistenie sedadiel a havarijné poistenie na PZP

Zdravie a životy posádky motorového vozidla kryje aj havarijné poistenie. Rozdiel je v tom, že keď ste vinník nehody a spôsobíte ujmu na zdraví inej osobe, poisťovňa uhradí náklady s tým spojené tejto osobe. Ak sa však pri nehode, ktorú zaviníte, zraníte vy, nevzniká vám nárok na úhradu nákladov z havarijnej poistky

Výhody poistenia sedadiel

 • poistenie sedadiel chráni vodiča a spolucestujúcich 
 • vzťahuje sa na kohokoľvek vo vozidle 
 • možnosť uzatvoriť poistenie na vysoké sumy poistného plnenia
 • poistku možno uzatvoriť bez územného obmedzenia 
 • garancia preplatenia poistného i pri ľahších úrazoch

Poistením sú kryté úrazy poistených osôb, ku ktorým dôjde:

 • počas jazdy motorovým vozidlom na miestach určených na prepravu osôb alebo pri dopravnej nehode
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla
 • pri uvádzaní motora motorového vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • pri krátkodobých zastaveniach motorového vozidla, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii, po ktorej motorové vozidlo jazdilo

Aké riziká sú zahrnuté do poistenia?

 • smrť následkom úrazu
 • trvalá invalidita následkom úrazu
 • denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu 
 • zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Poistenie sedadiel má platnosť nielen na území Slovenskej republiky ale aj počas pobytu v zahraničí.