Poistenie čelného skla

Autosklo je
Časový rozsah poistenia
Typ vozidla
Druh vozidla
Účel použitia:
Továrenská značka:
Model:
Príslušnosť podľa okresu:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov:
Výkon motora:
Max. prípustná hmotnosť:
Druh paliva:

Poistník

Právna forma
Vodičské oprávnenie od roku:
Doba bezškodového priebehu:
Počet nehôd za posledné 3 roky:
PSČ:
Obec:

Doplňujúce informácie

Začiatok poistenia:
Platba poistného:
V súčasnosti je vozidlo poistené:
Držiteľ má zmluvy pre iný produkt:

Meno a priezvisko:
Tel. kontakt:
E-mail:

Preplatenie čelného skla

Rozbité čelné sklo patrí medzi najčastejšie poškodenie vozidiel, predstavuje až 70% celkových poistných škôd. Poškodeniu čelného skla sa častokrát nedá zabrániť a ľahko k nemu dôjde aj bez vášho zavinenia. Odletené kamienky z kolesa iného auta, drobné praskliny, škrabance alebo poškodenia veľkých rozmerov, ktoré dokonca znemožnia prevádzku vozidla. S poškodeným autosklom nemožno jazdiť dlhodobo a pri cestnej kontrole vám hrozí dokonca pokuta

Výhody poistenia autoskla

Ako je z praxe známe, vymáhať preplatenie poškodeného čelného skla od poisťovne je doslova krkolomná záležitosť a vo všeobecnosti sú poistné škody tohto typu zamietané. Poisťovne pristúpili k tomuto radikálnemu riešeniu z dôvodu zaužívanej nelegálnej praxe a rastúcemu počtu hlásení poistných udalostí tohto typu a problém je tiež s dokazovaním viny. Znamená to, že aj keď máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie a reálne dôjde k poškodeniu skla vášho vozidla, máte minimálnu šancu, že vám poisťovňa túto škodu preplatí. 

Výhodnejšie je, ak máte okrem PZP uzatvorené aj havarijné poistenie. V tomto prípade je poškodenie alebo zničenie autoskla hradené poisťovňou a nie je potrebná identifikácia vinníka a dokazovanie viny. Nevýhodou je, že s havarijným poistením je väčšinou spojená aj spoluúčasť, čiže poisťovňa vám nepreplatí celú náhradu škody. 

 

Najvýhodnejším riešením je teda rovno uzatvoriť poistenie autoskla, ak chcete mať istotu, že v prípade jeho poškodenia vám poisťovňa pokryje náklady v plnej výške na základe faktúry za opravu, či výmenu. 

Ak chcete zistiť, či sa vám viac oplatí pripoistiť k PZP aj poistenie čelného skla alebo je výhodnejšie uzatvoriť havarijné poistenie, vyplňte uvedený formulár a my pre vás najdeme najlepšie možné riešenie.

Poistné riziká, ktoré zahŕňa poistenie čelného skla:

  • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch,
  • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.