GAP poistenie

Druh a značka MV :
Poistník vozidla:
Vek vozidla:
Obstarávacia cena vozidla:
Rok výroby:
Dátum prvej evidencie v SR:
Druh paliva:
Typ karosérie:
Zvihový objem valcov (cm3):
Výkon motora (kW):
Prevodovka:
Prevodovka (počet stupňov):
Pohon:
Počet najazdených km:
Názov výbavy MV :
Podrobnejšie požiadavky:
Príslušnosť podľa okresu:
PZP mám dojednané v:
Havarijné poistenie mám dojednané v:
IČO:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Čo je GAP poistenie?

Poisťovne ponúkajú ako doplnok k havarijnému poisteniu možnosť pripoistiť si tzv. GAP poistenie, nazývané aj 100% poistenie. GAP poistenie predstavuje poistenie finančnej straty. V praxi to znamená, že hodnota nového vozidla na trhu klesá veľmi rapídnym tempom. V prípade, že by došlo k poistnej udalosti (havária, škoda na vozidle, odcudzenie vozidla) a máte uzatvorené len havarijné poistenie, poisťovňa vám vypočíta náhradu škody (poistné plnenie) na základe aktuálnej ceny vozidla v čase vzniku poistnej udalosti, ktorá však môže byť oveľa nižšia ako cena, za ktorú ste vozidlo pôvodne kúpili, dokonca nemusí predstavovať ani polovicu, čo už je celkom na zamyslenie. 

GAP poistenie teda kryje majiteľovi vozidla rozdiel medzi súčasnou hodnotou vozidla (všeobecnou cenou) a jeho kúpnou cenou, pričom poistná doba môže byť 3, 4 až 5 rokov, čo sa považuje za najrizikovejšie obdobie z dôvodu poklesu hodnoty vozidla. Toto pripoistenie vás zbaví starostí v prípade náhodných udalostí - krádež, nehoda. 

V praxi to môže vyzerať nasledovne. Klient si kúpi auto v cene 20 000 EUR. Po 15 mesiacoch mu bolo auto odcudzené a poisťovňa mu z havarijného poistenia vyplatila na základe aktuálnej hodnoty vozidla na trhu 16 000 EUR. V prípade, že by mal klient uzatvorené iba havarijné poistenie, vznikla by mu strata 4 000 EUR. Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že poistné plnenie môže byť v nemalej výške ovplyvnené aj spoluúčasťou samotného klienta, čo môže jeho stratu ešte zvýšiť. Vďaka GAP poisteniu, 100 % krytiu, poisťovňa rozdiel medzi poistným plnením a hodnotou vozidla dorovná a klientovi tak bude vyplatená pôvodná kúpna cena auta, teda 20 000 EUR. 

Ku GAP poisteniu potrebujete:

  • platné havarijné poistenie,
  • platný technický preukaz s EVČ,
  • maximálna obstarávacia hodnota motorového vozidla je 80 000 € s DPH,
  • ak od dátumu výroby motorového vozidla neuplynulo viac ako 5 rokov, dátum evidencie vlastníka vozidla podla Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace alebo od uzatvorenia zmluvy o financovaní medzi prenajímateľom - veriteľom (vozidlo zakúpené cez leasing) neuplynulo viac ako 6 mesiacov.

Pre koho je GAP poistenie výhodné?

O GAP poistke by mali minimálne uvažovať majitelia nových vozidiel, ktorých cena každým dňom klesá. GAP poistenie sa uzatvára jednorázovo na dohodnuté obdobie (napr. 3, 4, 5 rokov), prípadne na ročné obdobie a automaticky sa predlžuje. 

Keďže GAP poistenie kryje finančný rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a jeho súčasnou trhovou hodnotou, nemožno ho uzatvoriť samostatne. Uzatvoriť GAP poistenie možno len ako doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Niektoré poisťovne v rámci 100% GAP poistky uhradia výdavky vyplývajúce z finančnej spoluúčasti majiteľa vozidla, čím sa mu vrátia všetky náklady, za ktoré vozidlo  kúpil. 

Prečo uzatvoriť GAP poistku?

zabezpečí plné vyplatenie kúpnej ceny vozidla

zbavuje majiteľa rizika z finančnej straty v prípade vzniku poistnej udalosti

umožňuje poistiť nové aj ojazdené vozidlo na dobu 3 až 5 rokov

možno ho uzatvoriť aj s náhradou spoluúčasti v havarijnom poistení  

Uzatvorenie GAP poistenia ponúkajú poisťovne Allianz, Wüstenrot, Komunálna poisťovňa, Kooperativa. 

Vyplňte a zašlite nám krátky formulár a my pre vás nájdeme výhodné GAP poistenie vášho vozidla.